(In UK language beneath)

“Det” er som at spise chips: Du ved den knitrende pose med kartoffel eller corn chips. De smager bare af mere og mere, men man ved jo også at det er ganske usundt og det bliver også lidt ulækkert når man er halv færdig: man er næsten mæt og så beslutter man at pakke posen sammen, skubbe den væk fra sig og undgå at se på den for man vil i virkeligheden ikke mere……eller vil man. Lidt senere falder øjnene igen på den nu halv tomme pose og man snupper lige nok et par stykker og så skal posen væk igen. Senere er posen helt tom, man har endda rystet de sidste krummer ud af den og man sidder nu der og ryster på hovedet af sig selv. Og det samme (ryster på hovedet) gør ens bedre halvdel og naboerne og vennerne osv……for det var jo slt ikke meningen at det skulle have kommet så vidt at man ville have ryddet det hele af vejen, men det er så svært at stoppe, hvis der lige er lidt tilbage.

Hvad er “det” så: “Det” er den tilstand man kommer I når man spiser Chips ELLER for eksempel når man har fået en Motorsav i hånden og man er kommet godt i gang. Man bliver grebet af smagen af Chips eller lugten af frisk skåret træ: man skal lige have lidt mere inden man er helt færdig. Og det er bare ikke til at stoppe. Hele tiden lidt mere. Og igen bare lige en enkelt mere. Til sidst slipper Chipsene op og man ryster febrilsk “posen”; der må da være lidt mere og JA man finder lige nok et stykke man kan konsumere. Men til sidst ja så ER der bare ikke mere og det hører op af sig selv.

Man sover godt om natten: det var rigtig hårdt at konsumere alle Chipsene, men dagen derpå brínger tømmermændene med sig og ens bedre halvdel og endda naboerne ser anklagene på én: hvorfor kunne du ikke holde dig til diæten…..det havde vi da forventet af dig og du lovede jo også både dig selv og ………

UK language:

“It” is like eating chips: You know the crackling bag of potato or corn chips. They taste just like more and more, but you do know that it is very unhealthy and it does gets a little disgusting when you are half finished: youve had enough, and therefore decides to pack the bag together, push it away from yourselves and you even try avoid to look at it because you don’t want more …… but just a bit later your eyes again start to focus at the half empty bag, then you grab just a few pieces and again you push the bag away again. Later, the bag is completely empty, you have even shaken the last crumbs out of it and now you sit there and feel sorry for yourselves. And your better half is shaking her head and the same does the neighbors and friends, etc. ….. cause you didn’t really mean to get rid of it all but just some of it. However it is SO hard to stop eating chips……

So what is “it” then. “it” is the state you get into when you eat chips or for example when you’ve got a chainsaw in your hands and you have got well started. You get paralized by the taste of thye chips or by the smell of freshly cut tree: you simply MUST have some more of it before you are completely finished. And it’s just not going to stop. All the time a little more. Finally all the chpis are gone and you shake feverishly the “bag”: there have to be just a little bit more, and YES you find just enough small pieces you can consume. But eventually even there simply isn’t any more and it stops by itself.

You sleep well at night: it was really hard to consume all the chips, but the next day brings hangovers and your better half doesn’t understand why could not you stick to the diet ….. we had as expected that of you and you did promise…..