Blog Image

blogharbo

Indbrud (Burglary)

Blog Posted on Sat, July 18, 2009 21:10:00

(In UK language beneath)

For nogle år siden var vi på ferie i USA sammen med vores venner Kamma og Willy. Vi boede hos CH familie i Napa i nogle dage. Familien skulle på en miniferie til Las Vegas dagen før vi skulle videre så vi boede i huset “alene” den sidste nat inden vi kørte videre. Familien havde bedt os lade dørene være ulåste da der kom andet besøg dagen efter vi forlod huset og de besøgende havde ingen nøgle. Det var vi noget forundrede over. “Hvad med indbrud osv?”, men svaret var bare at det var et roligt kvarter og vi skulle ikke være urolige. “Its safe, we have been living here for 20 years with no problems at all” sagde Gert til os. Som sagt så gjort. Dagen efter forlod vi Napa med ulåste døre til huset. Nogle dage senere i Virginia skulle vi overnatte 2 nætter hos min tidligere chef Mark. Han skulle på forretningsrejse dagen før vi havde planlagt at skulle videre, så han bad os blive og overnatte “alene” i huset den sidste nat. “Just make sure that you leave the windows open when you guys leave. The cats have to be able to get in and out” sagde han. Jeg husker at Willy protesterede lidt men Mark sagde blot: “Its safe, I have been living here for 12 years with no problems at all”. Som sagt så gjort: dagen efter rejste vi videre til Washington DC og derefter til NY/NY og så tilbage til DK. Vi diskuterede selvfølgeligt de ulåste huse og USA som helhed for hvad angår Crime osv osv. Danmarks Radio havde i mange år givet dankserne det indtryk (og gør det stadigt!) at man i USA ikke kunne gå i fred på gaderne eller køre i fred på mortorvejene uden at blive skudt på osv. CH og jeg selv har boet 2 år i USA og vi har aldrig oplevet noget ubehageligt overhovedet og vi er nok lidt meget “proamerikanske” men fakta er at USA er et yderst behageligt land at leve og opholde sig i.

Pointen i denne historie ar at Kamma og Willy fandt deres hjem tømt for værdier da de kom hjem fra ferien i USA. Dette selv om døre og vinduer var låst på bedste vis.

——————————————————————————————————————-

In English Language:

Some years ago we were on holiday in the U.S. together with our friends Kamma and Willy. We stayed with Charlotte’s family in Napa for a few days. The family had planned a mini vacation to Las Vegas and was supposed to leave the day before we drove on. So we lived in the house “alone” on the last night. The family had asked us to leave their doors unlocked because there was another visit the day after we left the house and the visitors had no key. We were somewhat astonished: “What about the burglary, etc.?” But the reply was simply that it was a quiet neighborhood and we shouldn’t be troubled. “It’s safe, we have been living here for 20 years with no problems at all,” said Gert us. So the day after we left Napa with unlocked doors of the house. Some days later in Virginia, we should stay 2 nights with my former boss Mark. He had planned a business trip 1 day before we had planned to continue so he asked us to stay “alone” in the house last night. “Just make sure that you leave the windows open when you guys leave. The cats have to get in and out” he said. I remember that Willy protested slightly but Mark said simply: “It’s safe; I have been living here for 12 years with no problems at all.” So we continued our trip the day after and traveled to Washington DC, then to NY / NY and finally back to DK. We discussed the obvious unlocked houses and the U.S. as a whole in terms of Crime, etc., etc. Danmarks Radio had for many years given the Danes the impression (and still does on a daily basis) that it isn’t possible to walk on streets or drive on Interstate Highways without being shot at, etc. CH and I have lived 2 years in the U.S. and we have never experienced anything unpleasant at all, and we are probably a bit much “pro-American” but the fact is that America is a very pleasant country to live and stay in.

The point of this story: When Kamma and Willy arrived in their home in Denmark, it was emptied of values by burglars. This even though doors and windows were locked at best.Undertaget er utæt

Blog Posted on Sat, July 18, 2009 20:42:33

Vi har fået vand i køkkenet. Nok ikke så usædvanligt med vand i et køkken. Blot er problemet at vandet kommer ind gennem taget og løber på bagsiden af dampspærret ned til væggen og derefter ender det på gulvet. Dette har stået på i nogle måneder og det startede på et tidspunkt hvor jeg var ude at rejse. CH ringede og beklagede sig. Siden har jeg ikke gjort noget ved det men i dag har det regnet kraftigt hele dagen og nu kommer der rigtig meget og i en lind strøm. I starten kom der ikke meget men siden (i følge CH) er det så blevet værre og værre. Så da regnen pludseligt hørte op og solen kom frem her kl 1932 ja så var der ingen vej udenom. Jeg lånte Jørgen og Jyttes stige og lagde den op på taget og kravlede op. Det viste sig at være en klat “skidt”: blade/jord som havde sat sig i en lille 6 cm bred skot rende som ligger ned langs vores 45 grader tagvinduer ind til køkkenet. “Skidtet” havde blokeret skotrenden sådan at vandet blev “rerouted” ind under tagstenene og ned på undertaget. Og undertag er altså ikke vandtæt hvis vandet “står på” i længere tid. Nu har jeg renset skotrenden og har testst med vand fra vandslangen i 1 time. Ingen vand i køkkenet. Hurra. Så er problemet bare: Hvordan undgår jeg at en lille klat “skidt” igen forårsager samme? Det må jeg tænke lidt over……